Klient

Osoba Prywatna

Zakres działań

  • Poligrafia

Podczas naszej działalności, zostaliśmy poproszeni przez osobę prywatną o przygotowanie projektu plakatu promującego zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z Toruńskiego Domu Dziecka – Młody Las. Nie pozostaliśmy obojętni na potrzebę wsparcia słusznej idei. Zdeterminowani do niesienia pomocy, przygotowaliśmy zestaw Plakatów informujących o zorganizowanym wydarzeniu. Sama akcja przyniosła zakładany efekt – cieszymy się, że w chociaż minimalnym stopniu udało nam się pomóc potrzebującym dzieciakom!